ข่าวและกิจกรรม

  • บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ร่วมงานเกษตรแฟร์ปี 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

  • บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสสถาปนา กรมวิชาการเกษตรครบ 36 ปี ณ Hall 5-6 เมืองทองธานี

  • บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ร่วมงานวิจัยใช้ได้จริงปี 2549,2550 ลาน สวป. กรมวิชาการเกษตร

ร่วมงานวิจัยใช้ได้จริง ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2550
บริษัทจังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ร่วมงานวิจัยใช้ได้จริง และเปิดบูธแสดงสินค้าทั้งหมดของบริษัท ที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ GMP และ HACCP จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี