ข่าวและกิจกรรม

  • บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ร่วมงานเกษตรแฟร์ปี 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

  • บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสสถาปนา กรมวิชาการเกษตรครบ 36 ปี ณ Hall 5-6 เมืองทองธานี

  • บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ร่วมงานวิจัยใช้ได้จริงปี 2549,2550 ลาน สวป. กรมวิชาการเกษตร

ร่วมงานแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสสถาปนา กรมวิชาการเกษตรครบรอบ 36 ปี วันที่ 5-7 มิถุนายน 2552
บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ได้แสดงสินค้าทั้งหมดของบริษัท ได้ความสนใจจากลูกค้าอย่างมาก