ข่าวและกิจกรรม

  • บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ร่วมงานเกษตรแฟร์ปี 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

  • บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสสถาปนา กรมวิชาการเกษตรครบ 36 ปี ณ Hall 5-6 เมืองทองธานี

  • บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ร่วมงานวิจัยใช้ได้จริงปี 2549,2550 ลาน สวป. กรมวิชาการเกษตร

ร่วมงานเกษตรแฟร์ วันที่ 30 ม.ค.-7 ก.พ.2552
บริษัทจังเจริญขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด ร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรแฟร์ โดยเปิดบูธแสดงสินค้าทั้งหมดของบริษัท พร้อมด้วยสินค้าตัวใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี